בתי ספר ואזורי רישום

בתי ספר יסודיים באם המושבות

בית ספרמנהלתרחובטלפון
אהוד מנוראתי רחמיםבן חור 149233247
בר לבדולי מוטולהזכרון יעקב 509221242
חיים חפרנעמה גלאורמבצע חורב 66299251
יצחק נבוןרחל אדרי צדיקראשון לציון 69697899
נעמי שמררויטל שהםזכרון יעקב 49222419
נתן יונתןאביבה גולןיעל רום 105359455
פאול קוראוסנת סחייקרבקה גובר 66293857
    

בתי ספר יסודיים בנוה גן

בית ספרמנהלתרחובטלפון
אריק איינשטייןפזית רייכרמשה שמיר 25241817
עוזי חיטמןרונית חנציסמשה שמיר 65295955
    

בתי ספר יסודיים בכפר גנים ג'

בית ספרמנהלתרחובטלפון
אלימלך כנראיריס גלאידוד אבידן 135359417
ביאליקשולרית קנטריטקובסקי 139338676
דבורה עומרמרב רזניקישראל עידוד 36091577
הדריפעת ליצקיהעצמאות 509214634
אזורי רישום
בתי ספר יסודייםחטיבותתיכון
בר לבחט"ב שש-שנתי אחד העםשש-שנתי אחד העם
נעמי שמרחט"ב שש-שנתי אחד העםשש-שנתי אחד העם
חיים חפרחט"ב שש-שנתי אחד העםשש-שנתי אחד העם
הוברמןחט"ב פיינברגשש-שנתי בן גוריון פיינברג
הדרחט"ב פיינברגשש-שנתי בן גוריון פיינברג
נוה עוזחט"ב בן גוריוןשש-שנתי בן גוריון פיינברג
ביאליקחט"ב בן גוריוןשש-שנתי בן גוריון פיינברג
שיפרחט"ב רשישהרב תחומי ב'
יד לבניםחט"ב רשישהרב תחומי ב'
אלימלך כנרחט"ב רשישהרב תחומי ב'
עין גנים (כיתת מחוננים)חט"ב רשישהרב תחומי ב'
אהוד מנורחט"ב שש-שנתי גולדהשש-שנתי גולדה
נתן יונתןחט"ב שש-שנתי גולדהשש-שנתי גולדה
עוזי חיטמןחט"ב יצחק שמירתיכון יצחק שמיר